İzin formu oluşturabilmek için kongre kaydı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

      İzin Metni Oluşturma Formu

Ünvan

İsim

Soyisim:

İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl:

 

 

 Önizleme


İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl

 

Sayın Yetkili,

04 - 05 Ekim 2019 tarihlerinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Kütahya'da yapılacak olan 4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu' na katılmak üzere Ünvan İsim Soyisim tarafımıza başvuruda bulunmuştur.


Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Düzenleme kurulu adına
Prof. Dr. Sibel CANBAZ KABAY