İzin formu oluşturabilmek için toplantı kaydı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

      İzin Metni Oluşturma Formu

Ünvan

İsim

Soyisim:

İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl:

 

 

 Önizleme


İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl

 

Sayın Yetkili,

17 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Karinna Otel Uludağ' da yapılacak olan 7. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı' na katılmak üzere Ünvan İsim Soyisim tarafımıza başvuruda bulunmuştur.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

Prof. Dr. Tuncay YILMAZLAR

Toplantı Başkanı