İzin formu oluşturabilmek için sempozyum kaydı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

      İzin Metni Oluşturma Formu

Ünvan

İsim

Soyisim:

İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl:

 

 

 Önizleme


İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl

 

Sayın Yetkili,

03 - 06 Mart 2022 tarihlerinde Grand Yazıcı Otel Uludağ' da yapılacak olan 18. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi' ne katılmak üzere  Zeynep Özsevimli  tarafımıza başvuruda bulunmuştur.

Bu belge kongreye katılacak olan hekimin kurumundan izin alması için kendi talebi üzerine verilmiştir. Kongre esnası verilecek katılım sertifikası ile katılımını belgeleyecektir.

Bilgilerinize sunarım.