İzin formu oluşturabilmek için sempozyum kaydı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

      İzin Metni Oluşturma Formu

Ünvan

İsim

Soyisim:

İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl:

 

 

 Önizleme


İzin Talebedilen Kurum

İzin Talebedilen Kurumun Bulunduğu İlçe yada İl

 

Sayın Yetkili,

05 - 08 Mart 2020 tarihlerinde Grand Yazıcı Otel Uludağ' da yapılacak olan 16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 5. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi, 
10. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik Kongresi
' ne katılmak üzere  Özlem Sezen  tarafımıza başvuruda bulunmuştur.

Bu belge kongreye katılacak olan hekimin kurumundan izin alması için kendi talebi üzerine verilmiştir. Kongre esnası verilecek katılım sertifikası ile katılımını belgeleyecektir.

Bilgilerinize sunarım.